1. Taganemisõigus  ja kauba ümbervahetamine

1.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda või ostetud kaup ümber vahetada 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 

1.2. 14-päevase tagastamisõiguse või ümbervahetusõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. 

1.3. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. 

1.4. Kauba tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vorm on leitav veebilehel www.mimico.ee. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@mimico.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.               Juhul, kui ostja soovib kauba ümber vahetada, siis tuleb tal täiendavalt märkida vahetustoote andmed (sh suurus) ning vahetuspõhjus. 

1.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). 

1.6. Kauba ümbervahetamisega seotud kättetoimetamiskulud (so nii kauba tagastamiskulu kui ka uue kauba saatmiskulu) tasub esimesel ümbervahetamiskorral veebipood. 

1.7. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. 

1.8. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga. Tagastatav kaup ei tohi omada kasutamise märke (määrdunud, kahjustunud) ning kaubalt ei tohi olla eemaldatud sildid. 

1.9. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud va kättetoimetamiskulu.  

1.10. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

1.11. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.